Uroflowmetrie onderzoek

Uroflowmetrie-onderzoek


Een uroflowmetrie-onderzoek (= soort plascomputer, die in het toilet wordt gehangen) wordt vaak toegepast bij kinderen die problemen hebben met plassen. Door dit onderzoek is het mogelijk om inzicht te krijgen in de manier waarop uw kind plast. De kracht waarmee uw kind plast wordt bij een uroflowmetrie-onderzoek gemeten. Ook wordt gekeken of uw kind druppelend plast of dat er sprake is van 1 straal. In de computer verschijnt een grafiek die inzicht geeft in de wijze van plassen.

Echo onderzoek
Het echo onderzoek wordt ingezet om te kijken of de blaas leeg is na het uroflowmetrie-onderzoek. Daarnaast kan er ook gekeken worden naar de bekkenbodem en inzicht gegeven worden hoe de bekkenbodem functioneert. Tevens kan er gekeken worden of er een vulling is in het anale kanaal (vulplaats voor de ontlasting).

Wanneer de kinderbekkenfysiotherapeut een duidelijk beeld heeft van de klachten van het kind wordt er een behandelplan opgesteld, in samenspraak met de ouder(s), het kind  en eventueel met de verwijzer. Bij complexe problemen kan het nodig zijn meerdere deskundigen in te schakelen.

Behandeling

De behandeling wordt spelenderwijs gegeven en zal aansluiten bij de belevingswereld van uw kind. Kinderen leren hun bekkenbodem goed te voelen en te gebruiken, zodat ze weer vertrouwen krijgen in hun eigen lichaam. Motivatie en medewerking van uw kind, maar ook van u als ouder, is belangrijk. De duur van het traject en behandeling is afhankelijk van de aard en de ernst van de klacht.

De behandeling zal bestaan uit:

  • Uitleg over blaas, darmen, bekkenbodem, plassen en poepen
  • Uitleg en training van toilethouding en toiletgedrag
  • Uitleg en advies over vochtintake, voedingsvezels en bewegen
  • Ademhalingsoefeningen
  • Bewustwording van de bekkenbodem en het leren aanspannen en ontspannen van de bekkenbodem
  • Aandranggevoel van plassen of poepen leren herkennen en te reageren hierop
     

Verwijzing en vergoeding

De behandeling is meestal op verwijzing van de huisarts, kinderarts, (kinder)uroloog, kinderchirurg, kindergastro enteroloog of een andere specialist.
Ook kunt u bij ons terecht zonder verwijzing, de kinderbekkenfysiotherapeute zal dan na het onderzoek in overleg met u kijken wat de beste behandeling is voor uw kind.

Kinderbekkenfysiotherapie wordt 18x vergoed vanuit de basisverzekering.
Hoeveel behandelingen u daarnaast vergoed krijgt hangt af van uw aanvullende verzekering.

ema

Hoofdvestiging Praktijk Venlo

Antoniusstraat 143
5912 CJ Venlo
077 - 351 79 62

Dependance Bergen

Pieter Breughelstraat 79 - 81
5854 EB NIEUW Bergen
077 - 351 79 62