Onderzoek en Behandeling

Baby's worden vrijwel altijd thuis geobserveerd, onderzocht en behandeld. Peuters en schoolgaande kinderen komen op één van de praktijklocaties. Nadat u uw kind heeft aangemeld voor kinderfysiotherapie en de eerste afspraak is gemaakt, zal er worden gestart met een intake / onderzoek.

INTAKE / ONDERZOEK

Wanneer uw kind is doorverwezen of u besluit om op eigen initiatief naar de kinderfysiotherapeut te komen, zal er eerst een intake plaatsvinden om duidelijkheid te krijgen over de hulpvraag van uw kind. Tijdens een intake wordt de problematiek in kaart gebracht en wordt er gevraagd naar de voorgeschiedenis, leefomgeving en eventuele medische problemen van uw kind.

KinderfysiotherapieVervolgens vindt er lichamelijk onderzoek plaats. Tijdens dit onderzoek zal de kinderfysiotherapeut het bewegen van uw kind observeren en onderzoeken. Dit gaat spelenderwijs. Uw kind wordt met behulp van spelmateriaal uitgedaagd, waardoor het alle motoriek laat zien, die nodig is om inzicht te krijgen in de motorische mogelijkheden en het motorisch niveau van uw kind. Er wordt altijd rekening gehouden met leeftijd, aandoening, ontwikkelingsfase en omgevingsfactoren, die het bewegingsgedrag kunnen beïnvloeden. Met behulp van observatielijsten en gestandaardiseerde testen kan er worden beoordeeld, of de motoriek van uw kind past bij zijn/haar leeftijd. Indien nodig zal er nader onderzoek worden gedaan naar bijvoorbeeld de beweeglijkheid van de heupen en de nek en/of de spanning van de spieren.

De kinderfysiotherapeut zal de bevindingen van de observatie en het onderzoek met u bespreken. Vervolgens, indien nodig, zal er een behandelplan worden opgesteld. Bij een aantal kinderen zal advies of voorlichting al voldoende zijn.

 

BEHANDELING

De behandeling is gericht op het vergroten van de motorische ontwikkelingsmogelijkheden van uw kind. Het doel is, dat het kind beter gaat functioneren in zijn fysieke en sociale omgeving. Functionele aspecten spelen tijdens de behandeling dan ook een centrale rol.

De behandeling kan bestaan uit het geven van houdings-, sport-, hanterings- en speladviezen en/of het uitvoeren van oefeningen, waardoor uw kind motorische vaardigheden kan aanleren of verbeteren. Hierbij wordt oefenmateriaal gebruikt, dat speciaal is ontwikkeld voor kinderen. Dit vergroot het plezier in bewegen en spreekt bepaalde motorische vaardigheden aan. De stapjes in de oefenstof worden zo aangeboden, dat ze haalbaar zijn voor het kind. Hierdoor zal hij/zij ervaren, dat oefening tot succes kan leiden. Het is vooral belangrijk, dat het kind plezier gaat krijgen in het bewegen, zodat het na beëindiging van de behandeling zal doorgaan met bewegen. Indien nodig zal er worden overlegd en samengewerkt met andere disciplines. De duur van de behandeling is afhankelijk van de aard en de omvang van de klacht of hulpvraag van uw kind.

 

VERGOEDING EN VERWIJZING

Vaak is er sprake van een verwijzing door een huisarts of specialist. Een verwijzing is echter niet noodzakelijk. U kunt ook op eigen initiatief een afspraak maken. 
Kinderfysiotherapie wordt vanuit de basisverzekering vergoed (minimaal 18x).
Voor informatie over vergoedingen voor kinderfysiotherapie klik hier

 

MEDISCH DOSSIER

Kan ik als ouder het medisch dossier van mijn minderjarige kind inzien?
U mag het medisch dossier van uw minderjarige kind inzien. Dit is wel afhankelijk van de leeftijd van uw kind.

Ouders mogen medisch dossier inzien van kinderen tot 12 jaar
Is uw kind nog geen 12 jaar? Dan beslist u over de medische behandeling van uw kind. Daarom heeft u inzage in het medisch dossier van uw kind.

Het medisch dossier van kinderen tussen 12 jaar en 16 jaar
Is uw kind 12 jaar, maar nog geen 16 jaar? Dan is toestemming van het kind nodig om inzage te krijgen in het dossier van het kind. Dat is alleen anders als u als ouder informatie nodig heeft om toestemming te geven voor een behandeling. Die toestemming is namelijk een gezamenlijke verantwoordelijkheid van het kind en de ouders.

Ouders geen inzage in medisch dossier van kinderen vanaf 16 jaar
U heeft geen recht op inzage in het medisch dossier als uw kind 16 jaar is. Behalve als uw kind daarvoor toestemming geeft.


Mocht u nog vragen hebben over kinderfysiotherapie bel of mail ons gerust: 077-3517962 of info@martensfysiotherapie.nl
U kunt contact opnemen met Carlien Martens.

Kinderfysiotherapie
 

 

 

Hoofdvestiging Praktijk Venlo

Antoniusstraat 143
5912 CJ Venlo
077 - 351 79 62

Dependance Bergen

Pieter Breughelstraat 79 - 81
5854 EB NIEUW Bergen
077 - 351 79 62