Echografie

 

De echo wordt ingezet om snel, efficiënt en effectief de juiste diagnostiek te kunnen uitvoeren. Hiermee kan de o.a. de blaasvulling worden gemeten. Zo kan direct een goed behandelplan voor uw kind worden opgesteld. Indien nodig wordt de echo bij de behandeling ingezet of ter controle van de vorderingen.

 

Gebruik in de praktijk

Het gebruik van de echo binnen de kinderbekkenfysiotherapie kan een grote toegevoegde waarde hebben. Met de echo kan er transabdominaal (= via de buik) met echobeelden een indruk worden verkregen van het aan en ontspannen van de bekkenbodem. Verder kijken we hoe de blaas gevuld is. Met een echo apparaat kunnen we de blaas op een soort tv scherm zien. Het maken van de echo doet geen pijn, uw kind krijgt alleen wat koude gel op de blote buik. De echo kop wordt op de onderbuik geplaatst en de patiënt wordt gevraagd om de bekkenbodem aan te spannen en te ontspannen. Patiënten kunnen meekijken op het scherm en zien precies wat de bekkenbodemspieren doen.


Het gebruik van de echo is weinig belastend voor de patiënt en is mede daardoor speciaal geschikt b.v. voor kinderen met een trauma in het bekkenbodemgebied. Verder is meestal ook te zien of de blaas leeg is na het plassen, waardoor de echo een mooie controle beeld kan geven van de verbeteringen tijdens het behandeltraject bij kinderen, waarbij het niet goed leegplassen het probleem is. Om inzicht te krijgen in de manier waarop uw kind plast, wordt er dikwijls ook door ons een uroflowmetrie-onderzoek (= soort plascomputer, die in het toilet wordt gehangen) gedaan.

 

Echografie kan dienen als:

 • ondersteuning bij het bepalen van de bekkenfysiotherapeutische diagnose
 • bekkenfysiotherapeutische interventie (biofeedback) ter beoordeling van het functioneren van de bekkenbodem en de bekkenregio;
 • een manier voor de kinderbekkenfysiotherapeut om veranderingen/progressie aan de patiënt te tonen
   

Echografie kan NIET dienen als:

 • Diagnostiek van afwijkende bevindingen buiten het kinderbekkenfysiotherapeutisch diagnostisch domein; de kinderbekkenfysiotherapeut dient dit expliciet te benoemen naar de patiënt. In het geval men tijdens de echografie bepaalde afwijkende bevindingen waarneemt, die het vermoeden van bijzonderheden bij de patiënt oproepen, verwijzen wij u door naar een nader te bepalen specialist.
   

Daarnaast behoren expliciet niet tot het domein van de kinderbekkenfysiotherapeut:

• Endo-anale echografie en Inwendige vaginale echografie.

 

Privacy/Databeveiliging

De echografische gegevens van de betreffende cliënt zullen worden opgeslagen met inachtneming van de geldende regelgeving hieromtrent, zoals de:

 • Wet Geneeskundige Behandelovereenkomst (WGBO).
 • Wet Kwaliteit, Klachten en Geschillen Zorg (WKKGZ).
 • Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG)

Hoofdvestiging Praktijk Venlo

Antoniusstraat 143
5912 CJ Venlo
077 - 351 79 62

Dependance Bergen

Pieter Breughelstraat 79 - 81
5854 EB NIEUW Bergen
077 - 351 79 62