Onderzoek en Behandeling

ONDERZOEK

Om goed inzicht in de klachten te krijgen zal er eerst een gesprek plaatsvinden met de kinderbekkenfysiotherapeute. Er zal worden gevraagd om vragenlijsten, drink- en vezellijsten in te vullen en een paar dagen plas- of poepdagboeken bij te houden van uw kind (klik HIER om deze te downloaden).

De kinderbekkenfysiotherapeut kan een functieonderzoek van de bekkenbodem zinvol achten. De manier waarop dit gaat wordt met u besproken. Zo kan worden uitgezocht hoe de bekkenbodemspieren functioneren en of zij goed samenwerken met de blaas en de darmen. Er zal ook worden gekeken naar de manier van ademen en het gebruik van de adem tijdens plassen en poepen van uw kind.

 

UROFLOWMETRIE-ONDERZOEK

Een uroflowmetrie-onderzoek wordt vaak toegepast bij kinderen die problemen hebben met plassen. Door dit onderzoek is het mogelijk om inzicht te krijgen in de manier waarop uw kind plast. De kracht waarmee uw kind plast wordt bij een uroflowmetrie-onderzoek gemeten. Ook wordt gekeken of uw kind druppelend plast of dat er sprake is van 1 straal. In de computer verschijnt een grafiek die inzicht geeft in de wijze van plassen. Klik HIER voor meer informatie.

 

Echografie

De echo wordt ingezet om snel, efficiƫnt en effectief de juiste diagnostiek te kunnen uitvoeren. Hiermee kan de o.a. de blaasvulling worden gemeten. Zo kan direct een goed behandelplan voor uw kind worden opgesteld. Indien nodig wordt de echo bij de behandeling ingezet of ter controle van de vorderingen. Klik HIER voor meer informatie.

 

BEHANDELING

Wanneer de kinderbekkenfysiotherapeut een duidelijk beeld heeft van de klachten van het kind wordt er een behandelplan opgesteld in samenspraak met ouder(s), kind en eventueel met de verwijzer. Bij complexe problemen kan het nodig zijn meerdere deskundigen in te schakelen. De kinderbekkenfysiotherapeut is gewend multidisciplinair te werken en zal zo nodig en altijd in overleg met de verwijzer, adviseren om bijvoorbeeld een incontinentieverpleegkundige, een diƫtiste of een psycholoog te raadplegen.

De behandeling zal onder andere bestaan uit:

voorlichting, uitleg over de “plas- en poepfabriek” 
leren aan- en ontspannen van de bekkenbodemspieren 
oefenen toiletgedrag 
advies over drinken en voeding 

Het is belangrijk dat ouders achter de behandeling staan en meehelpen, anders zal het kind dat merken en de moed snel verliezen. Het vergt veel inzet, motivatie en doorzettingsvermogen van het kind en de ouders om de problemen aan te pakken. Ouders krijgen instructies hoe ze hun kinderen thuis het best kunnen begeleiden.

Herkent u bovenstaande problemen bij uw kind, dan kunt u contact opnemen met uw huisarts en/of kinderarts of met de kinderbekkenfysiotherapeut. Ook voor eventuele vragen kunt u bij ons altijd terecht.

 

VERGOEDING EN VERWIJZING

Vaak is er sprake van een verwijzing door een huisarts of specialist. Een verwijzing is echter niet noodzakelijk. U kunt ook op eigen initiatief een afspraak maken. 
Kinderbekkenfysiotherapie wordt vanuit de basisverzekering vergoed (minimaal 18x).
Voor informatie over vergoedingen voor kinderbekkenfysiotherapie klik hier

 

MEDISCH DOSSIER

Kan ik als ouder het medisch dossier van mijn minderjarige kind inzien?
U mag het medisch dossier van uw minderjarige kind inzien. Dit is wel afhankelijk van de leeftijd van uw kind.

Ouders mogen medisch dossier inzien van kinderen tot 12 jaar
Is uw kind nog geen 12 jaar? Dan beslist u over de medische behandeling van uw kind. Daarom heeft u inzage in het medisch dossier van uw kind.

Het medisch dossier van kinderen tussen 12 jaar en 16 jaar
Is uw kind 12 jaar, maar nog geen 16 jaar? Dan is toestemming van het kind nodig om inzage te krijgen in het dossier van het kind. Dat is alleen anders als u als ouder informatie nodig heeft om toestemming te geven voor een behandeling. Die toestemming is namelijk een gezamenlijke verantwoordelijkheid van het kind en de ouders.

Ouders geen inzage in medisch dossier van kinderen vanaf 16 jaar
U heeft geen recht op inzage in het medisch dossier als uw kind 16 jaar is. Behalve als uw kind daarvoor toestemming geeft.

Mocht u nog vragen hebben over kinderbekkenfysiotherapie bel of mail ons gerust: 077-3517962 of info@martensfysiotherapie.nl
U kunt contact opnemen met Carlien Martens.

Verdere informatie
www.kngf.nl (Koninklijk Nederlands genootschap Fysiotherapie) 
www.nvfb.nl (Nederlandse Vereniging voor Fysiotherapie bij Bekkenproblematiek) 
www.nvfk.nl (Nederlandse Vereniging voor Kinderfysiotherapie) 
www.urotherapie.nl

Hoofdvestiging Praktijk Venlo

Antoniusstraat 143
5912 CJ Venlo
077 - 351 79 62

Dependance Bergen

Pieter Breughelstraat 79 - 81
5854 EB NIEUW Bergen
077 - 351 79 62