Onderzoek en Behandeling

Onderzoek

Om goed inzicht in de klachten te krijgen zal er eerst een gesprek plaatsvinden met de kinderbekkenfysiotherapeut. Er zal worden gevraagd om vragenlijsten, drink- en vezellijsten in te vullen en een paar dagen plas- of poepdagboekjes bij te houden. De kinderbekkenfysiotherapeut kan een functieonderzoek van de bekkenbodem zinvol achten. De manier waarop dat gaat wordt met u besproken. Zo kan worden uitgezocht hoe de bekkenbodemspieren functioneren en of zij goed samenwerken met de blaas en de darmen. Er zal ook worden gekeken naar de manier van ademen en het gebruik van de adem tijdens plassen en poepen.

Behandeling

Wanneer de kinderbekkenfysiotherapeut een duidelijk beeld heeft van de klachten van het kind wordt er een behandelplan opgesteld in samenspraak met ouder(s), kind en eventueel met de verwijzer. Bij complexe problemen kan het nodig zijn meerdere deskundigen in te schakelen. De kinderbekkenfysiotherapeut is gewend multidisciplinair te werken en zal zo nodig en altijd in overleg met de verwijzer, adviseren om bijvoorbeeld een incontinentieverpleegkundige, een diƫtiste of een psycholoog te raadplegen.

De behandeling zal onder andere bestaan uit:

voorlichting, uitleg over de “plas- en poepfabriek” 
leren aan- en ontspannen van de bekkenbodemspieren 
oefenen toiletgedrag 
advies over drinken en voeding 
• De behandeling kan eventueel worden ondersteund met myofeedback. Hiermee kun je op een beeldscherm zien hoe hard of zacht de bekkenbodemspieren op dat moment werken. Ook kan er gebruik worden gemaakt van functionele elektrostimulatie.

Het is belangrijk dat ouders achter de behandeling staan en meehelpen, anders zal het kind dat merken en de moed snel verliezen. Het vergt veel inzet, motivatie en doorzettingsvermogen van het kind en de ouders om de problemen aan te pakken. Ouders krijgen instructies hoe ze hun kinderen thuis het best kunnen begeleiden.

Herkent u bovenstaande problemen bij uw kind, dan kunt u contact opnemen met uw huisarts en/of kinderarts of met de kinderbekkenfysiotherapeut. Ook voor eventuele vragen kunt u altijd terecht.

Vergoeding en verwijzing

Vaak is er sprake van een verwijzing door een huisarts of specialist. Een verwijzing is echter niet noodzakelijk. U kunt ook op eigen initiatief een afspraak maken. 
Kinderbekkenfysiotherapie wordt vanuit de basisverzekering vergoed (minimaal 18x).
Voor informatie over vergoedingen voor kinderbekkenfysiotherapie klik hier


Mocht u nog vragen hebben over kinderbekkenfysiotherapie bel of mail ons gerust: 077-3517962 of info@martensfysiotherapie.nl
U kunt contact opnemen met Carlien Martens

Verdere informatie
www.kngf.nl (Koninklijk Nederlands genootschap Fysiotherapie) 
www.nvfb.nl (Nederlandse Vereniging voor Fysiotherapie bij Bekkenproblematiek) 
www.nvfk.nl (Nederlandse Vereniging voor Kinderfysiotherapie) 
www.urotherapie.nl

Hoofdvestiging Praktijk Venlo

Antoniusstraat 143
5912 CJ Venlo
077 - 351 79 62

Dependance Bergen

Pieter Breughelstraat 79 - 81
5854 EB NIEUW Bergen
077 - 351 79 62

Dependance Lottum

Mgr. Schravenlaan 1b
5973 NH Lottum
077 - 351 79 62