Schoolgaand kind (4-18 jr)


Bewegen speelt een grote rol in het sociale leven van schoolgaande kinderen. Meedoen met allerlei beweegspelletjes geeft ze de mogelijkheid contact te maken met andere kinderen. Daarnaast ontwikkelen kinderen, die veel bewegen en (buiten) spelen, zich sociaal en emotioneel sterker en lopen minder risico op gezondheidsproblemen. Schoolgaande kinderen leren in deze fase motorische vaardigheden, zoals op 1 been staan, hinkelen, fietsen, zwemmen, tekenen, kleuren, knippen en schrijven. Hoe ouder kinderen worden, hoe meer de omgeving van hen gaat verwachten. Ze krijgen meer taken en het sociale leven wordt steeds belangrijker. Ook spelen de groeispurt en puberteit een grote rol in de ontwikkeling van het kind. Vooral tijdens de groeispurt zijn (sportende) kinderen extra gevoelig voor (overbelasting) blessures.

Schoolgaande kinderen kunnen motorisch onhandig of houterig zijn, een slecht evenwicht hebben of angstig zijn om te bewegen. Soms kunnen ze moeite hebben met het uitvoeren van bepaalde motorische vaardigheden, een verkeerde lichaamshouding hebben aangeleerd of last hebben van een blessure. Hierdoor worden ze gehinderd in hun bewegen, sport en spel. In deze situaties kunnen schoolgaande kinderen baat hebben bij begeleiding van een kinderfysiotherapeut.Voorbeelden van indicaties voor kinderfysiotherapie:

 • Motorisch achterblijven ten opzichte van leeftijdsgenootjes
 • DCD: developmental co√∂rdination disorder (onhandige motoriek)
 • Afwijkend looppatroon
 • Schrijfproblemen
 • Sensomotorische problemen
 • Verkeerde lichaamshouding
 • Gedragsproblemen en pervasieve ontwikkelingsstoornissen (ADHD, autisme)
 • Lage of hoge spierspanning
 • Hoofdpijnklachten
 • Hyperventilatie
 • Orthopedische problemen
 • Scoliose (scheefstand van de wervelkolom)
 • Sportblessures
 • Revalidatie na trauma, operatie of chemokuren
 • Conditiezwakte ten gevolge van een handicap, chronische ziekte of obesitas
 • Aangeboren of verworven aandoeningen waardoor de ontwikkeling van het bewegen wordt belemmerd (bijvoorbeeld cerebrale parese, Erbse parese, aandoeningen van de luchtwegen, jeugdreuma, spierziekte)

Soms blijkt na onderzoek, dat een ouder kind beter af is bij een sportfysiotherapeut of manueel therapeut. Er wordt dan in overleg doorverwezen.

Movement ABC-2

Wij beschikken in onze praktijk over de “Movement Assesment Battery for Children-test, versie 2.

De Movement ABC test is in Nederland en wereldwijd de meest gebruikte test voor het vroegtijdig vaststellen van motorische problemen bij kinderen. De Movement ABC 2 is een herziening van deze test.

Met behulp van Nederlandse gestandaardiseerde normen kan beoordeeld worden of een kind een motorische achterstand heeft ten opzichte van leeftijdsgenoten. De test is geschikt voor screening van motorische problemen en geeft tevens handvaten voor het opstellen en evalueren van een behandelplan.

Doelgroep

De Movement ABC 2 test is bedoeld voor kinderen in de leeftijdscategorie van 3 t/m 16 jaar en bestaat uit testitems voor 3 leeftijdsgroepen, voor kinderen die geen aantoonbare neurologische aandoening hebben:

 • groep 1: 3-6 jarigen
 • groep 2: 7-10 jarigen
 • groep 3: 11-16 jarigen

Zowel kinderen in het gewoon als speciaal onderwijs met lichte motorische afwijkingen of achterstand behoren in principe tot de doelgroep.

Drie items meten de fijne motoriek, twee de balvaardigheid en drie het statisch of dynamisch evenwicht. Bij elke leeftijdsgroep komen dezelfde items terug, maar met een andere uitvoering. De bijbehorende checklist kan door de leerkrachten van de basisschool of door de ouders worden ingevuld.

U kunt ten alle tijden een test laten afnemen, met de vraag of behandelen zinvol is. Voor meer informatie kunt u contact opnemen meteen van onze kinderfysiotherapeuten: 077-3517962 of info@martensfysiotherapie.nl

Hoofdvestiging Praktijk Venlo

Antoniusstraat 143
5912 CJ Venlo
077 - 351 79 62

Dependance Bergen

Pieter Breughelstraat 79 - 81
5854 EB NIEUW Bergen
077 - 351 79 62